Sponzoring


Společnost si zakládá na příslušnosti k městu Dobříš a proto podporujeme akce místních spolků a organizací, které nemají jiné zdroje a jsou zaměřeny na práci s mládeží, seniory, klubovou činnost apod. Také dlouhodobě podporujeme některé akce a místní spolky v obci Pičín.
Z výčtu příjemců přípěvků:

  • mladí fotbalisté místního klubu - nápoje
  • klub důchodců v Dobříši – klubové setkání
  • klub tělesně postižených v Dobříši – klubové setkání
  • Mikulášská nadílka – Okrašlovací spolek
  • Svaz chovatelů Dobříš – výstavka
  • Domov dětí Solenice – příspěvek na pořízení dodávkového vozidla
  • TJ Sokol Pičín – příspěvek na činnost
  • Cyklistický klub Pičín

 


Mimo tyto hlavní druhy výrobků pekárna produkuje v mnoha variantách pečivo z oboru tzv. racionální výživy. Jedná se o většinou tmavé pekařské výrobky s různými zrníčky, s přídavkem celozrnné mouky, sójou apod. Tyto výrobky čas od času obměňujeme a i v průběhu týdne měníme denní nabídku, aby si zákazník mohl vybrat pokaždé něco jiného.


Josef Bedřich s. r. o.
Horymírova 941
263 01 Dobříš
telefon:
+420 318 523 384 Prodejna
+420 318 523 385 Pekárna
+420 318 521 558 Řeznictví  
+420 318 520 705 Kancelář
e-mail: josef.bedrich@bedrich.cz
web: www.bedrich.cz 


Novinky
(všechny)

19. září Burčák u Bedřicha Dobříš
22.11.19
přijďte si koupit bílý a červený burčák z Velkých Pavlovic a poslechnout Cimbálovou muziku Majerán
více informací
AKTUÁLNÍ LETÁKOVOU AKCI SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE
13.02.19
více informací

Partnerské weby

Obchodní středisko Bedřich

PEKÁRNA

nabízíme zákazníkům
přes 40 druhů
pekařských výrobků

Obchodní středisko Bedřich

ŘEZNICTVÍ

bohatá nabídka výsekového
masa a masných výrobků
včenně specialit z vlastní
výroby

Obchodní středisko Bedřich

POTRAVINY

samoobsluha o prodejní
ploše 400 m2 nabízí
ucelený sortiment

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@webdomena.cz and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.